bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Sản phẩm và Dịch vụ » Giám định, Kiểm định

PVMR được khách hàng công nhận và đánh giá cao vì sự đổi mới và chất lượng dịch vụ luôn được nâng cao. Các dịch vụ giám định, kiểm định và thẩm định luôn được tiến hành một cách độc lập và chính xác.

  • Giám định dầu thô, xăng dầu, khí hoá lỏng
  • Giám định hàng hoá, vật tư, thiết bị máy móc.
  • Giám định hàng hải và tài sản kỹ thuật.
  • Thanh kiểm tra an toàn cầu và cảng dầu khí
  • Dịch vụ kiểm định máy, các loại thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
  • Dịch vụ phòng thí nghiệm, thử nghiệm và phân tích
  • Kiểm định, giám định công trình xây dựng
  • Dịch vụ công nghiệp và kỹ thuật.

 


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020