bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Đại hội cổ đông

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

20/05/2013 15:22

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty PV EIC trân trọng thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2013

Biên bản họp HĐQT v/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT

Biên bản họp v/v Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 LẦN 2

27/04/2013 11:22

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty PV EIC trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 lần 2 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Từ 13h00 thứ Hai ngày 13/5/2013

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Văn phòng Tổng Công ty PV EIC. Lầu 8, Toà nhà PetroVietnam, 1 - 5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

21/03/2013 08:32

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty PV EIC trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Từ 8h00 ngày thứ Hai 15/4/2013

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Văn phòng Tổng Công ty PV EIC. Lầu 8, Toà nhà PetroVietnam, 1 - 5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

3. Thành phần mời tham dự/ điều kiện tham dự: tất cả cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Tổng Công ty PV EIC theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV EIC) THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

16/09/2011 14:14

Sáng ngày 09/09/2011 tại tầng 8 tòa nhà PetroVietnam, số 01-05 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) đã long trọng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với sự tham dự của 96,66% cổ đông đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết.


Các tin đưa ngày: 


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020