bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 LẦN 2

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty PV EIC trân trọng thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 lần 2 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Từ 13h00 thứ Hai ngày 13/5/2013

2. Địa điểm tổ chức đại hội: Văn phòng Tổng Công ty PV EIC. Lầu 8, Toà nhà PetroVietnam, 1 - 5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 lần 2:

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2013 lần 2

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận tại Đại hội

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020