bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Quan Hệ Cổ Đông

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của Công ty CP Giám định Nam Việt (Navicontrol)

 

Thông báo về việc mất sổ cổ đông của Công ty CP Giám định Nam Việt (Navicontrol)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2015;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty PVMR;

- Căn cứ Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty;

- Căn cứ đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu Cổ phần của Công ty CP Giám định Nam Việt (Navicontrol);
Tổng Công ty Bảo dưỡng- Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP xin thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông như sau:

  1. Tên cổ đông: Cổ phần của Công ty CP Giám định Nam Việt
    -  Mã cổ đông: A00001
    -  Số lượng sở hữu (tính đến ngày báo mất): 90.000 cổ phần (Bằng chữ: Chín mươi nghìn cổ phần).

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày 25/08/2017 nếu Tổng Công ty PVMR không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông có tên nêu trên, Tổng Công ty PVMR sẽ tiến hành thủ tục cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông nêu trên theo quy định của Pháp luật. 
Mọi chi tiết xin liên hệ:
           Tổng Công ty Bảo dưỡng- Sửa chữa Công trình Dầu khí

Địa chỉ : tầng 7 toà nhà Petrovietnam – Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020