bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Quan Hệ Cổ Đông

Thông báo V.v Thay đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần PVMR

 

Thực hiện việc thay đổi tên từ Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam- CTCP (“PVEIC”) sang tên giao dịch mới là Tổng Công ty Bảo dưỡng- Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (“PVMR”), Tổng Công ty PVMR tiến hành thay đổi mẫu Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, do đó kính mời Quý Cổ đông đã nhận “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần” gốc do Tổng Công ty PVEIC trước đây cấp vui lòng liên hệ với bộ phận thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty PVMR để đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Bảo dưỡng- Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần:

-     Trụ sở chính: Tòa nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

-      Điện thoại: 84 (28) 3911 8565  -Fax: +84 (28) 3911 8567

-      Email: info@pvmr.vn

-      Website: www.pvmr.vn

-      Thư ký HĐQT:

        ông Nguyễn Trần Chung : M: 0903.155.200  Email: chungnt@pvmr.vn

 

·        Thời gian nhận đổi sổ: Bắt đầu từ ngày 29/06/2018 các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

·        Kính đề nghị quý Cổ đông mang theo CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cũ, giấy ủy quyền nhận thay nếu có (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị có thẩm quyền) khi đến nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới.

·         Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cũ công ty sẽ thu hồi và không còn giá trị lưu hành kể từ ngày cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới.

     Trân trọng thông báo!

Chi tiết xin xem file đính kèm : Thông báo V_v Thay đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần PVMR

 

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020