bạn có thể ghé http://suanhaphuthinh.com/sua-nha-tron-goi để sửa nhà nhé
You need to upgrade your Flash Player.

Đại hội cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV EIC) THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sáng ngày 09/09/2011 tại tầng 8 tòa nhà PetroVietnam, số 01-05 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC) đã long trọng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với sự tham dự của 96,66% cổ đông đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết.

Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Văn Quế đã đọc báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2010. Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Tổng Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trước 3 tháng và vượt mức doanh thu đạt 267,59% so với kế hoạch đề ra và là đơn vị có thời gian hoàn thành kế hoạch năm 2010 sớm nhất Tập đoàn dầu khí.

Trong năm 2010, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thành công việc tái cấu trúc trở thành Tổng Công ty với sự đột phá về quy mô và nguồn lực, tạo cho PV EIC một bước tiến mới, một vị thế mới trong ngành Dầu khí nói riêng và trong nền kinh tế đất nước nói chung.

Sau khi tái cấu trúc PV EIC có vốn điều lệ của PV EIC tăng từ 60 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, có 5 chi nhánh và 15 công ty thành viên trong đó có 2 công ty TNHH một thành viên do PV EIC nắm giữ 100% vốn, 4 đơn vị trực thuộc (công ty con) và 9 công ty liên doanh, liên kết.

Đồng thời, HĐQT đã chỉ đạo phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới so với năm 2009 như: cung cấp giải pháp công nghệ kèm theo sản phẩm hoá chất, thiết bị đồng bộ; dịch vụ bảo trì bảo dưỡng các công trình dầu khí; đầu tư sản xuất các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu.

Tiếp theo, Ông Trần Trung Chính, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo hoạt động sản xuất kinh Doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
Một số kết quả về hoạt động SXKD Công ty đã đạt được trong năm 2010 và kế hoạch năm 2011 như sau:                            

Stt Chỉ tiêu Đơn vị KH 2010 TH cả năm 2010 % thực hiện KH KH 2011
1 Doanh thu Tỷ đồng 100,00 267,59 267,59% 2.861,64
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 19,00 21,47 113% 198,02
3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 6,70 11,45 170% 49,51
4 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ VĐL bình quân %   11%   13%


Ông Trần Trung Chính - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình SXKD tại Đại hội
 

Tiếp theo, Đại hội đã được nghe các nội dung nghị sự cần được thông qua, đó là:
Công tác kiểm soát năm 2010 và tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011 của Ban Kiểm soát; BCTC đã được kiểm toán năm 2010 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010; Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty; Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ và Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.


Cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội

Cùng với những báo cáo là những ý kiến tham luận, những thắc mắc của các cổ đông về tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011. Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch HĐQT Công ty đã giải đáp những ý kiến của Cổ đông, đồng thời cũng mong muốn các Cổ đông đóng góp ý kiến nhiều và chi tiết hơn để Ban lãnh đạo Công ty có cái nhìn khái quát hơn về sự phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.


Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc báo cáo của HĐQT

Với sự nhất trí cao của 100% ý kiến các cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua.

Đại hội đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% đối với các nội dung nghị sự của Đại hội; thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành Công ty. Ban lãnh đạo Tổng Công ty PV EIC tự tin và hy vọng rằng kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 sẽ tạo tiền đề cho con tàu PV EIC vững bước vượt qua năm 2011 với nhiều thành công và thắng lợi mới.
Chương trình đại hội:

 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu
 2. Thông qua Ban kiểm phiếu và Thể lệ biểu quyết
 3. Thông qua Chương trình
 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT
 5. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc
 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010
 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
 9. Thông qua Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011
 10. Thông qua Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động (điều chỉnh)
 11. Thông qua tờ trình trong việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2011
 12.  Thông qua toàn văn của Biên bản họp và các Nghị quyết.

 

(Ngọc Tuyền)

Các bài viết khác


QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp bầu Trưởng BKS

21/05/2021 11:45

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR biên bản họp Ban Kiểm soát  với nội dung chi tiết như file đính kèm:

Biên bản họp bầu TBKS TCT PVMRNghị quyết Đại hội đồng Cổ đông TCT Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí năm 2020

10/09/2020 15:00

 Hội đồng Quản trị Tổng Công ty PVMR trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Tổng Công ty PVMR nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với nội dung chi tiết như sau:

 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PVMR năm 2020