close

TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ (PVMR)

  • Địa chỉ: Toà nhà PetroVietnam, Số 1 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: (84.28) 3911 8565  
  • Fax            : (84.28) 3911 8567 
  • Website    : www.pvmr.vn  
  • Email        : info@pvmr.vn