close

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí, nhiệm kỳ 2022-2025

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí đã hoàn thành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng kế hoạch, đảm bảo quy định của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Tổng Công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí về tổ chức Đại hội chi bộ đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, Sáu (06) Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã hoàn thành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng kế hoạch, đảm bảo quy định của Đảng.

Tại thời điểm hiện nay, Đảng bộ Tổng Công ty Bảo dưỡng-Sửa chữa Công trình Dầu khí có 06 Chi bộ trực thuộc với 58 đảng viên ( 58 đảng viên chính thức, 0 đảng viên dự bị). 

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của các chi bộ. Việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Báo cáo kiểm điểm của các Chi ủy đương nhiệm, khẳng định những việc đã làm được, những việc chưa làm được; tìm ra nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm để rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình góp phần vào thành công chung của Tổng Công ty.

Tình hình tư tưởng của Đảng viên luôn có những chuyển biến tích cực, đoàn kết, có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội các Chi bộ đã tiến hành bầu Ban chấp hành chi bộ và các chức danh Bí thư, phó Bí thư, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Các Chi ủy cũng đã tiếp thu ý kiến phát biểu, thảo luận của nhiều đại biểu, đảng viên tham dự đóng góp về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và công tác lãnh đạo đoàn thể cũng như góp ý tham luận, chỉ ra những mặt đạt được, những mặt còn hạn chế và đề xuất những giải pháp thiết thực để nhiệm kỳ tới thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Đại hội các Chi bộ diễn ra sôi nổi, khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo trình Đại hội. Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của các Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội.

Một số hình ảnh tại  Đại hội các chi bộ :

PMS.pngPMS%202.png

Chi bộ Công ty PMS

EIC2a.jpg

Chi bộ Công ty EIC

PVMR%20VP1.jpg

Chi bộ khối Văn Phòng 

PVMR%20KD.jpg

 Chi bộ khối Kinh Doanh