Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Quản trị biến động - Bổ sung động lực mới - Làm mới động lực cũ - Tạo nguồn năng lượng mới - Vươn tới những đỉnh cao.

Lĩnh vực hoạt động

Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị công nghiệp, công trình dầu khí và nhà máy

 • Cung cấp các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, hoán cải, nâng cấp…
  • Các kết cấu thiết bị, máy móc của các dự án nhà máy, công trình công nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí.
  • Các hệ thống thiết bị công nghệ, hệ thống đo lương điều khiển, hệ thống cung cấp điện cho các nhà máy, công trình.
 • Cung cấp dịch vụ sản xuất gia công và thi công lắp đặt mới các hệ thống, kết cấu thiết bị, máy móc của các dự án, công trình, bao gồm:
  • Hệ thống điện, tự động hóa, lắp đặt các thiết bị đo lường.
  • Hệ thống lạnh, chiếu sáng, thông gió, PCCC, cấp thoát nước.
  • Hệ thống giàn giáo, bọc bảo ôn đường ống công nghệ, thiết bị…
  • Hệ thống kết cấu cơ khí, đường ống công nghệ, bồn bể.
 • Các dịch vụ tư vấn khác (khảo sát thiết kế, quản lý, giám sát…) liên quan đến các dự án bảo dưỡng sửa chữa.

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)