Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Quản trị biến động - Bổ sung động lực mới - Làm mới động lực cũ - Tạo nguồn năng lượng mới - Vươn tới những đỉnh cao.

DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Báo cáo hàng năm

Báo cáo tài chính

Quy định công ty

Quy tắc văn hóa PVMR

Văn bản hành chính

Văn bản hành chính

Dành cho cổ đông

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giao dịch của người nội bộ & người có liên quan

TIN TỨC CỔ ĐÔNG

Tài liệu Cổ đông

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)