Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Quản trị biến động - Bổ sung động lực mới - Làm mới động lực cũ - Tạo nguồn năng lượng mới - Vươn tới những đỉnh cao.

Giới thiệu

Ông NGUYỄN TRUNG TRÍ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trình độ chuyên môn: 

Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Kiến trúc sư.

Cử nhân chính trị.

Ông Lê Văn Sỹ
Thành viên
Ông Vũ Đình Chiến
Thành viên
Bùi Bích Hạnh
Thành viên

Ông LÊ VĂN SỸ

Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn: 

Sau tiến sỹ Thiết bị tách lọc dầu khí,

Tiến sĩ Hệ thống công nghiệp và chế tạo,

Thạc sĩ Cơ khí ô tô và kỹ thuật thiết kế,

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy.

Đỗ Thị Bích Hồng
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hồng Liên
Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Kế toán trưởng

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)