Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ, CTCP

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

anh nho
THÁNG 1/2024, SẢN XUẤT DẦU TRONG NƯỚC CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM ĐẠT 0,71 TRIỆU TẤN, VƯỢT 3,1% KẾ HOẠCH.

Lĩnh vực hoạt động

Vốn sở hữu

1
Tỷ đồng

Nhân lực

1
Người

Kinh nghiệm

1
Năm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)