Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Quản trị biến động - Bổ sung động lực mới - Làm mới động lực cũ - Tạo nguồn năng lượng mới - Vươn tới những đỉnh cao.

Lĩnh vực hoạt động

Thanh kiểm tra an toàn phương tiện hàng hải và kho cảng

PVMR là đơn vị duy nhất được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao nhiệm vụ “Thực hiện công tác thanh kiểm tra an toàn tàu ra vào các cảng dầu khí của PVN” bao gồm: Cảng BSR, PVOIL, PVGAS, … Ngoài ra, PVMR đang thực hiện công tác thanh kiểm tra an toàn tàu tanker ra vào các cảng của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP).

PVMR là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có thanh tra viên kiểm tra tàu theo tiêu chuẩn quốc tế SIRE (OCIMF).

PVMR là đơn vị có Đánh giá viên MTMSA theo tiêu chuẩn quốc tế.

PVMR đã thực hiện dịch vụ Đào tạo/ Huấn luyện các nghiệp vụ liên quan đến công tác Thanh kiểm tra an toàn tàu cho các đơn vị như: PVOIL, PVGAS.

   PVMR Thực hiện các việc cụ thể như sau:

+     Thanh kiểm tra an toàn tàu tanker/ sà lan theo tiêu chuẩn Quốc tế và nội địa (SIRE và Non-SIRE);

+     Thanh kiểm tra an toàn tàu dịch vụ theo tiêu chuẩn Quốc tế và nội địa (OVID);

+     Đánh giá “Hệ thống tự đánh giá và quản lý tàu tanker” (TMSA audit).

+     Đánh giá “Hệ thống tự đánh giá và quản lý tàu dịch vụ” (OVMSA audit);

+     Thanh kiểm tra/ Đánh giá an toàn đối với kho cảng dầu khí theo tiêu chuẩn Quốc tế và nội địa (MTMSA);

+     Đào tạo/ Huấn luyện các nghiệp vụ liên quan đến công tác Thanh kiểm tra an toàn tàu.

+     Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Tổ chức Diễn đàn hàng hải Quốc tế các Công ty dầu mỏ (OCIMF).

   Thông tin người phụ trách:

+     Họ và tên: Lê Hoàng – Trưởng ban

+     Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế vận tải biển & Cử nhân tài chính

+     Điện thoại: 039 8888296

+  Email: hoangl@pvmr.vn

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)