Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Quản trị biến động - Bổ sung động lực mới - Làm mới động lực cũ - Tạo nguồn năng lượng mới - Vươn tới những đỉnh cao.

Giới thiệu

Tầm nhìn

Trở thành một doanh nghiệp hàng đầu ứng dụng và triển khai công nghệ cao trong kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng thiết bị - công trình và dịch vụ kỹ thuật tiên tiến.

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao, công nghệ bảo trì - bảo dưỡng tiên tiến, bác sỹ tận tâm của máy móc-công trình; đảm bảo chuỗi gắn kết kỹ thuật trong an ninh năng lượng quốc gia;

Giá trị cốt lõi

"Hợp tác - Chuyên nghiệp
Hiệu quả - Tin cậy"

Triết lý kinh doanh

Chất lượng dịch vụ làm cốt lõi;
Lợi ích cổ đông là nghĩa vụ;
Hợp tác làm tiền đề thành công;
Chăm lo người lao động là bổn phận.

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)