Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Quản trị biến động - Bổ sung động lực mới - Làm mới động lực cũ - Tạo nguồn năng lượng mới - Vươn tới những đỉnh cao.

Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 2008
Thành lập với tên gọi Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam (EIC). Vốn điều lệ 3 tỷ đồng
Năm 2009
Mở rộng quy mô hoạt động với vốn điều lệ tăng lên 60 tỷ đồng
Năm 2010
Đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC). Mở rộng quy mô hoạt động với vốn điều lệ tăng lên thành 500 tỷ đồng
Năm 2011
Đổi tên thành Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV EIC)
Năm 2016
Đổi tên thành Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty cổ phần (PVMR)
Previous slide
Next slide

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)