Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Quản trị biến động - Bổ sung động lực mới - Làm mới động lực cũ - Tạo nguồn năng lượng mới - Vươn tới những đỉnh cao.

Lĩnh vực hoạt động

Giám định, kiểm định, thẩm định kỹ thuật công nghệ cao; Kiểm toán và tư vấn tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo

 • Dịch vụ kiểm định
  • Kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
  • Kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị đo lường, cơ cấu an toàn (điện, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, trọng lượng).
  • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
 • Dịch vụ giám định
  • Giám định năng lượng
  • Giám định máy móc thiết bị.
  • Dịch vụ giám định hàng hải.
  • Giám định tài sản kỹ thuật.
  • Dịch vụ lường bồn, tàu, sà lan.
 • Dịch vụ tiết kiệm năng lượng
  • Tổ chức thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn về tiết kiệm năng lượng;
  • Kiểm toán năng lượng.
  • Tư vấn xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hệ thống quản lý năng lượng; các giải pháp tiết kiệm năng lượng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
  • Tư vấn sử dụng năng lượng mới, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.
  • Đào tạo nhân viên quản lý năng lượng.
  • Thẩm định về tiết kiệm năng lượng cho các bản thiết kế xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng và tòa nhà.
  • Hỗ trợ tìm kiếm nguồn vay ưu đãi, vốn hỗ trợ cho các dự án tiết kiệm năng lượng.
  • Cung cấp các dịch vụ tư vấn về sản xuất sạch hơn.
  • Đánh giá tiềm năng sản xuất sạch hơn.
  • Tư vấn, đào tạo thực hiện sản xuất sạch hơn.
  • Tư vấn đầu tư các giải pháp cho sản xuất sạch hơn.
  • Hỗ trợ tìm kiếm nguồn vay ưu đãi, vốn hỗ trợ cho các dự án về sản xuất sạch hơn…
  • Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được giao từ Bộ Công trương.
  • Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác kiểm toán năng lượng.
 • Dịch vụ kỹ thuật công nghệ
  • Dịch vụ tư vấn
  • Tư vấn quản lý dự án.
  • Thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế cơ sở và tổng dự toán, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng.
  • Quan trắc lún và biến dạng công trình.
  • Khảo sát hiện trạng các công trình lân cận quanh dự án xây dựng.
  • Khảo sát địa hình, địa chất công trình.
  • Khảo sát hàng năm để duy trì chứng chỉ đăng kiểm (In – ải and Under Water Annual Inspection).
  • Giám sát và quản lý chất lượng công trình (Quality Assurance/Quality Control-QA/QC).
  • Đánh giá, tư vấn và xây dựng hệ thống phần mềm quản lý tài sản.
  • Đào tạo¸tư vấn trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ.
  • Dịch vụ kiểm tra, chứng nhận: (i) Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình (Certifying Agent -CA); (ii) Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng.
  • Kiểm tra kỹ thuật an toàn điện.
  • Kiểm tra không phá hủy (NDT).
  • Kiểm tra tình trạng ăn mòn hệ thống đường ống, bình bồn áp lực.
  • Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng.
  • Cung cấp chuyên gia (Inspector, Specialist) trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao, chuyên sâu.
  • Soạn thảo các quy trình hướng dẫn thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật công nghệ.

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)