• Tổng Công ty Bảo dưỡng -Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP (PVMR)
close

Tất cả dịch vụ

3. DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ

3. DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ

3. DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ

- Giải pháp về hoá chất chuyên dụng phục vụ hoạt động sản xuất dầu khí từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn. - Giải pháp công nghệ cho thăm dò và khai thác ngoài khơi - Giải pháp công nghệ cho nhà máy điện - Công nghệ và thiết bị ...
2. GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH

2. GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH

2. GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH

PVMR được khách hàng công nhận và đánh giá cao vì sự đổi mới và chất lượng dịch vụ luôn được nâng cao. Các dịch vụ giám định, kiểm định và thẩm định luôn được tiến hành một cách độc lập và chính xác. - Giám định dầu t...
1. BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA

1. BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA

1. BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA

PVMR đã tích cực chuẩn bị các tiền đề cho công tác Bảo dưỡng - Sửa chữa từ nhiều năm nay, bao gồm đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, thay đổi cơ cấu tổ chức, tuyển dụng và đào tạo các CBCNV có tay nghề kỹ thuật cao, liên dan...

3. DỊCH VỤ KỸ THUẬT GIẢI PHÁP - CÔNG NGHỆ

chevron_left
chevron_right
 • Giải pháp về hoá chất chuyên dụng phục vụ hoạt động sản xuất dầu khí từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn.
 • Giải pháp công nghệ cho thăm dò và khai thác ngoài khơi
 • Giải pháp công nghệ cho nhà máy điện
 • Công nghệ và thiết bị xử lý môi trường.
 • Hệ thống xử lý hàng rời.
 • Dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất

 

2. GIÁM ĐỊNH KIỂM ĐỊNH

chevron_left
chevron_right

PVMR được khách hàng công nhận và đánh giá cao vì sự đổi mới và chất lượng dịch vụ luôn được nâng cao. Các dịch vụ giám định, kiểm định và thẩm định luôn được tiến hành một cách độc lập và chính xác.

 • Giám định dầu thô, xăng dầu, khí hoá lỏng
 • Giám định hàng hoá, vật tư, thiết bị máy móc.
 • Giám định hàng hải và tài sản kỹ thuật.
 • Thanh kiểm tra an toàn cầu và cảng dầu khí
 • Dịch vụ kiểm định máy, các loại thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Dịch vụ phòng thí nghiệm, thử nghiệm và phân tích
 • Kiểm định, giám định công trình xây dựng
 • Dịch vụ công nghiệp và kỹ thuật.

1. BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA

chevron_left
chevron_right

PVMR đã tích cực chuẩn bị các tiền đề cho công tác Bảo dưỡng - Sửa chữa từ nhiều năm nay, bao gồm đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, thay đổi cơ cấu tổ chức, tuyển dụng và đào tạo các CBCNV có tay nghề kỹ thuật cao, liên danh với các nhà thầu kỹ thuật nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm cũng như thực tiễn nhằm đáp ứng tối đa các đòi hỏi về chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao của các công trình, nhà máy trong ngành Dầu khí như:

 • Dịch vụ Bảo dưỡng sửa chữa, gia công hoán cải các công trình công nghiệp trong và ngoài ngành Dầu khí
 • Thực hiện công tác khảo sát, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống, thiết bị tại các công trình
 • Cung cấp dịch vụ lắp đặt giàn giáo, bọc bảo ôn đường ống công nghệ, thiết bị
 • Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật khảo sát, bảo trì bảo dưỡng, nâng cấp các thiết bị công nghệ, hệ thống đo lường điều khiển, hệ thống cung cấp điện…cho các nhà máy hoá dầu, kho chứa và các nhà máy công nghiệp khác
 • Hiệu chuẩn, kiểm tra, lắp đặt các thiết bị đo lường công nghệ, hệ thống đo đếm
 • Thiết kế, gia công, lắp đặt các kết cấu cơ khí, đường ống công nghệ, bồn bể
 • Cung cấp thiết bị, phụ tùng thay thế, hoá chất, nhiên liệu cho ngành dầu khí và các ngành công nghiệp

 

CÁC DỊCH VỤ DẦU KHÍ PVMR CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG

 1.  DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐỊNH, THẨM ĐỊNH :
 • Giám định dầu thô, xăng dầu, khí hoá lỏng
 • Giám định hàng hoá, vật tư, thiết bị máy móc.
 • Giám định hàng hải và tài sản kỹ thuật.
 • Thanh kiểm tra an toàn cầu và cảng dầu khí
 • Dịch vụ kiểm định máy, các loại thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Dịch vụ phòng thí nghiệm, thử nghiệm và phân tích
 • Kiểm định, giám định công trình xây dựng
 • Dịch vụ công nghiệp và kỹ thuật.
 • Giải pháp về hoá chất chuyên dụng phục vụ hoạt động sản xuất dầu khí từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn.
 • Giải pháp công nghệ cho thăm dò và khai thác ngoài khơi
 • Giải pháp công nghệ cho nhà máy điện
 • Công nghệ và thiết bị xử lý môi trường.
 • Hệ thống xử lý hàng rời.
 • Dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất
 • Tư vấn chiến lược và đầu tư 
 • Tư vấn về đo lường và thiết bị
 • Tư vấn về quản lý dự án
 • Tư vấn chuyên ngành xây dựng
 • Cung cấp chuyên gia và giám định viên
 • Các dịch vụ khác: Khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại.

     2.  BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA :

 PVMR đã tích cực chuẩn bị các tiền đề cho công tác Bảo dưỡng - Sửa chữa từ nhiều năm nay, bao gồm đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, thay đổi cơ cấu tổ chức, tuyển dụng và đào tạo các CBCNV có tay nghề kỹ thuật cao, liên danh với các nhà thầu kỹ thuật nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm cũng như thực tiễn nhằm đáp ứng tối đa các đòi hỏi về chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao của các công trình, nhà máy trong ngành Dầu khí như:

 • Dịch vụ Bảo dưỡng sửa chữa, gia công hoán cải các công trình công nghiệp trong và ngoài ngành Dầu khí
 • Thực hiện công tác khảo sát, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống, thiết bị tại các công trình
 • Cung cấp dịch vụ lắp đặt giàn giáo, bọc bảo ôn đường ống công nghệ, thiết bị
 • Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật khảo sát, bảo trì bảo dưỡng, nâng cấp các thiết bị công nghệ, hệ thống đo lường điều khiển, hệ thống cung cấp điện…cho các nhà máy hoá dầu, kho chứa và các nhà máy công nghiệp khác
 • Hiệu chuẩn, kiểm tra, lắp đặt các thiết bị đo lường công nghệ, hệ thống đo đếm
 • Thiết kế, gia công, lắp đặt các kết cấu cơ khí, đường ống công nghệ, bồn bể
 • Cung cấp thiết bị, phụ tùng thay thế, hoá chất, nhiên liệu cho ngành dầu khí và các ngành công nghiệp