Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới

Ngày 28/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR)

tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2023.

Tham dự Đại hội, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐQT, bà Bùi Thị Nguyệt – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, ông Nguyễn Trung Trí – đại diện phần vốn Tập đoàn. đoàn tại PVMR, đại diện các phòng ban trong Tập đoàn và đại diện đơn vị kiểm toán AASC.

Về phía PVMR có ông Hồ Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Đình Chiến – Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Minh Hòa – Tổng Giám đốc, cùng các thành viên HĐQT, HĐQT của Kiểm soát viên, lãnh đạo các phòng ban, Đại diện vốn/Giám đốc các đơn vị thành viên.

Toàn cảnh Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Quốc hội.

Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc PVMR Nguyễn Minh Hòa cho biết, trong bối cảnh năm 2022 có nhiều thách thức khó khăn, Ban điều hành Tổng công ty và toàn thể CBCNV luôn nỗ lực vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội để thực hiện tốt các công tác y tế đã đề ra. và phương án thi công, đảm bảo đời sống cho người lao động. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 163% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 547% kế hoạch; Nộp ngân sách nhà nước đạt 121% kế hoạch.

Ông Nguyễn Minh Hòa – Tổng Giám đốc PVMR báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, cũng như mục tiêu, định hướng cho năm 2023.

PVMR tiếp tục kiên trì các giải pháp chủ động rà soát, quản lý rủi ro, đặc biệt là rủi ro tài chính đối với các gói thầu dự án, tập trung thời gian và nguồn lực cho các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ tự thực hiện. Qua đó, dù mục tiêu doanh thu năm 2022 của PVMR thấp hơn năm 2021 nhưng kết quả thực hiện lợi nhuận của PVMR vượt xa kế hoạch mục tiêu lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua. Việc đầu tư phát triển năng lực tự thực hiện dịch vụ thông qua nâng cao chất lượng và số lượng nhân sự chuyên môn tại PVMR đã bắt đầu có kết quả tốt: dịch vụ giám định tàu và dịch vụ kỹ thuật công nghệ của PVMR. PVMR đã tăng tỷ lệ dịch vụ tự thực hiện, giảm sự phụ thuộc vào các nhà thầu phụ đối tác, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của PVMR trong năm 2022.

Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị, ông Vũ Đình Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị cho biết, năm 2022, với tình hình kinh tế trong nước và thế giới bị ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị và sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu, thiếu hụt cung cấp hàng hóa, nguyên vật liệu, biến động tỷ giá, lãi suất cho vay,… Hội đồng quản trị PVMR đã chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành đưa ra các kịch bản, giải pháp linh hoạt để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh; luôn chỉ đạo, lấy ý kiến ​​chặt chẽ các cổ đông lớn và Petrovietnam để thống nhất định hướng chiến lược và các giải pháp đột phá để phát triển PVMR; Hỗ trợ, phối hợp kịp thời với Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả ứng dụng; Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty và chuyển đổi số trong hoạt động điều hành và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Vũ Đình Chiến – Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT PVMR năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Năm 2023, PVMR tiếp tục chiến lược kinh doanh đồng hành cùng các nhà thầu quốc tế và các nhà cung cấp mạnh trong nước xây dựng các gói sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, tránh nhiều ảnh hưởng. bởi các yếu tố biến động nêu trên nhờ phương thức chia sẻ rủi ro và phát huy yếu tố có lợi của các bên tham gia liên doanh. Các đối tác và PVMR đã kịp thời triển khai kế hoạch cụ thể cho từng gói thầu/dự án để vượt qua những thách thức, khó khăn phát sinh. Ngoài ra, PVMR cũng sẽ tập trung đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, coi việc phát triển năng lực nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự chất lượng cao là giải pháp đột phá then chốt trong chiến lược phát triển giai đoạn này. 2022-2025.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp thắc mắc của cổ đông về định hướng hoạt động của PVMR trong thời gian tới.

Tại đại hội, PVMR trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua mọi báo cáo, tờ trình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS), việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/BKS. , Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ đồng thuận cao. Đại hội đồng cổ đông PVMR cũng thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các dự thảo kèm theo.

Điều quan trọng là Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự, bãi nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Theo đó, ông Nguyễn Trung Trí và ông Lê Văn Sỹ được bầu làm thành viên HĐQT PVMR; Ông Mai Đình Hiếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát. Tại Đại hội, HĐQT PVMR cũng đã tổ chức họp bầu ông Nguyễn Trung Trí giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên HĐQT Petrovietnam Bùi Minh Tiến khẳng định Petrovietnam với tư cách là cổ đông lớn luôn có trách nhiệm hỗ trợ hoạt động của Tổng công ty PVMR; Tuy nhiên, sự thành công của đơn vị phụ thuộc chủ yếu vào năng lực quản lý của Ban lãnh đạo cũng như sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân PVMR. Sau ĐHĐCĐ thường niên 2023, PVMR đã hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt, với 2 chức danh quan trọng: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc; Đây sẽ là luồng sinh khí mới, tạo sức mạnh mới cho PVMR trong việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn hoàn chỉnh, đề ra mục tiêu, lộ trình cụ thể cũng như nhận diện, đánh giá rủi ro và lập kế hoạch. có phương án giải quyết những khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

Ông Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đại diện Petrovietnam, ông Bùi Minh Tiến kỳ vọng PVMR trong thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, đề xuất các chính sách hiệu quả để giữ chân người tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng. Cao; Đồng thời, tăng cường quản lý tài chính và đầu tư; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao văn hóa doanh nghiệp; Đẩy mạnh kế hoạch đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, công cụ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVMR năm 2023: Kỳ vọng nhiều cơ hội mới

“Các dự án lớn mà Tập đoàn chuẩn bị triển khai trong thời gian tới như Dự án Nhiệt điện Ô Môn 3 – 4, dự án khí Lô B cũng như các dự án năng lượng tái tạo phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu… sẽ mở ra nhiều cơ hội cho PVMR, lãnh đạo Tổng công ty cần linh hoạt nắm bắt cơ hội để tăng quy mô phát triển cho đơn vị.Bên cạnh đó, PVMR cũng cần định hướng mở rộng hoạt động thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh để gia tăng thị phần không chỉ trong ngành mà còn cũng như ở các thị trường ngoài ngành dầu khí.”

Ông Nguyễn Trung Trí – tân Chủ tịch HĐQT PVMR phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Trung Trí – tân Chủ tịch HĐQT PVMR cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của lãnh đạo Petrovietnam của các cổ đông trong suốt quá trình hoạt động của PVMR. Với nền tảng của những kết quả đạt được trong năm 2022 và sự thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Chủ tịch HĐQT cam kết HĐQT và nhân viên PVMR sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình. , từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự mong đợi của cổ đông./.

Nguồn: Petrotimes

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)