Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Đảng bộ PVMR tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng, tổng kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 04/7/2023, Đảng bộ Tổng công ty Bảo trì sửa chữa công trình dầu khí (PVMR) đã tổ chức

Họp Ban chấp hành mở rộng, tổng kết giữa kỳ và đánh giá kết quả thực hiện

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Doanh nghiệp Trung ương) và Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

(Đảng ủy) lần thứ 3 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVMR lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Về phía PVMR có đồng chí Hồ Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy PVMR; đồng chí Nguyễn Trung Trí – Chủ tịch HĐQT; Đồng chí Nguyễn Minh Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành, Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PVMR đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Đồng chí Hồ Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy PVMR phát biểu khai mạc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVMR lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ. ; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Báo cáo nêu rõ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ PVMR đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVMR lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời quán triệt, tổ chức Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Đảng ủy PVMR đã cấm vận hành các chương trình hành động cụ thể hóa việc thực hiện các quyết định cấp độ; Ban hành Nghị quyết định phát triển nhiệm vụ trọng tâm hàng năm tấn công đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt công tác trong Đảng bộ PVMR đồng thời với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành PVMR.

Các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Tập đoàn đều được Đảng bộ PVMR nghiên cứu và triển khai đầy đủ; cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm của các tổ chức đảng trong Đảng bộ, cụ thể, quán triệt, nghiêm túc tình hình thực tế của từng đơn vị; Từ đó, các chính sách, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, ủy viên Đảng ủy PVMR có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong công tác, có năng lực, trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. giao. Chất lượng hoạt động Đảng bộ, chi bộ từng bước được nâng cao. Đảng bộ làm tốt công tác đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, ủy viên. Tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất, từ đó phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đến giữa nhiệm kỳ, Đảng bộ PVMR đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với tốc độ ngày càng cao. doanh thu bình quân 7%, chỉ tiêu nộp ngân sách tăng 8%, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 8%, lợi nhuận sau thuế tăng 10%, thu nhập bình quân tăng 9%. Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, chỉ tiêu trên 80% tổ chức đảng cơ sở hoàn thành tốt hoặc khá nhiệm vụ, không có tổ chức đảng cơ sở yếu kém; Ít nhất 85% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn chủ quan và khách quan nên Đảng bộ PVMR chưa phát triển được đảng viên mới trong nửa nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Minh Hòa – Ủy viên BCH Đảng bộ, Tổng Giám đốc PVMR phát biểu tại hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Tổng Giám đốc PVMR tổng kết 6 tháng đầu năm, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; cùng với các bài phát biểu của Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi bộ cơ quan khối cơ quan về phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, bài học kinh nghiệm trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại cấp ủy doanh nghiệp trực thuộc. sự lãnh đạo của Đảng trong Tổng công ty. Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty cũng trao đổi, thảo luận những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đến hết nhiệm kỳ để khắc phục những hạn chế, bất cập, những vấn đề nảy sinh. tận dụng các cơ hội và các yếu tố thuận lợi mới, tập trung phát triển bền vững, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới có hàm lượng kỹ thuật cao, tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh phù hợp với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển công nghệ số và sự phát triển của nền kinh tế. xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu

Đồng chí Nguyễn Trung Trí – Chủ tịch HĐQT PVMR phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trung Trí – Chủ tịch HĐQT PVMR biểu dương những kết quả Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 nói chung và 6 tháng đầu năm 2023 nói riêng, trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch bệnh, thị trường và kinh tế vĩ mô. Ông khẳng định, Hội nghị sơ kết lần này là dịp quan trọng, là cơ hội để lãnh đạo Tổng công ty gặp gỡ, trao đổi thông tin với tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên; Đồng thời, đã có những nhận xét, chỉ đạo, đề xuất thẳng thắn về nhiều vấn đề quan trọng về yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho hoạt động của Đảng bộ PVMR trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận những nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ PVMR trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua. . PVMR đã đi đúng hướng trong việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chiến lược và giải pháp thực hiện; Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khó khăn trong thời gian qua nên việc thực hiện công tác, nhất là công tác cán bộ, phát triển đảng viên vẫn còn một số vấn đề cần thẳng thắn nhìn nhận. Vì vậy, ông lưu ý thời gian tới toàn Đảng bộ PVMR cần có sự quyết tâm, hành động quyết liệt hơn nữa của lãnh đạo và đảng viên, tập trung hoàn thiện công tác cán bộ, xây dựng các đề án. Kiện toàn các cấp ủy, ủy ban kiểm tra càng sớm càng tốt để sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả và thực chất hơn.

Đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Quang Dũng cũng yêu cầu Đảng ủy PVMR phải quyết tâm hơn nữa trong việc phát triển đảng viên mới, phát huy lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như đẩy mạnh thực hiện chiến lược chuyển đổi số gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo đúng chiến lược. Chiến lược phát triển của tập đoàn. Nửa nhiệm kỳ còn lại sẽ là thách thức lớn đối với Đảng bộ PVMR, do đó đơn vị cần bám sát kế hoạch điều hành của Đảng bộ Tập đoàn để hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy PVMR đã nhận được chỉ đạo của đồng chí Phạm Quang Dũng, thống nhất chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng đến hết nhiệm kỳ và nhấn mạnh nội dung, giải pháp, quyết tâm chính trị của Đảng bộ PVMR, phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, vượt khó, nêu cao tinh thần kiên trì vượt khó, chủ động, sáng tạo, phấn đấu để giành thắng lợi hoàn toàn. Phát huy Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty PVMR lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguồn: Petrotimes

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)