Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Đảng bộ PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự suy ngẫm – Tự sửa lỗi”

Ngày 26/5/2022, Đảng bộ Tổng công ty Bảo dưỡng sửa chữa Dầu khí (PVMR) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, kết hợp rà soát và tự phê bình. phê bình Tập thể Lãnh đạo, Trưởng đoàn theo chủ đề “Tự phản ánh – Tự sửa lỗi” theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII.

Tham dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty PVMR, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các sở, ban, đoàn thể; Ủy viên Ban Chấp hành Chi nhánh và Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; lãnh đạo các đơn vị thành viên… Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Tổng công ty và trực tuyến tới tất cả các đơn vị trực thuộc PVMR.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PVMR nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai các kết luận, quy định của Hội nghị. Trung ương khóa 4 XIII. Thông qua hoạt động chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự suy ngẫm – Tự sửa lỗi”, Bí thư Đảng ủy PVMR yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm. trách nhiệm, tiếp thu nghiêm túc các nội dung mà báo cáo viên truyền đạt, từ đó nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong triển khai Kết luận số 21-KL/TW liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để áp dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Phòng họp hội nghị tại văn phòng Tổng công ty PVMR.
Các đảng viên tham dự hội nghị được nghe TS.Tân Xuân Bảo – nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM trình bày những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QD/TW về những việc đảng viên không được làm. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính tự giác, tinh thần gương mẫu trong cán bộ, đảng viên, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, ngăn ngừa, đẩy lùi các tệ nạn suy thoái đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, hình thành nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội nghị rà soát việc tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu Tổng công ty PVMR
Sau Hội nghị rút kinh nghiệm, PVMR đã tổ chức Hội nghị rà soát, phê bình tập thể lãnh đạo, lãnh đạo Tổng công ty về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự suy ngẫm – Tự sửa lỗi”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy PVMR trình bày báo cáo tổng kết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty PVMR về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự phản ánh”. , tự khắc phục” theo Kết luận số 21-KL/TW. Theo đó, Đảng bộ PVMR đã tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, nhấn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII, khóa XIII về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực rất lớn. Nhờ đó, nghị quyết được triển khai nghiêm túc, toàn diện, khá đồng bộ, nhất quán, từng bước đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, ngày càng đi sâu, đạt kết quả tích cực trong công tác công. Công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. Tình đoàn kết, thống nhất luôn được phát huy và nâng cao.

Nhận thức, trách nhiệm, ý thức “tự kiểm điểm”, “tự sửa lỗi” của cấp ủy, tổ chức đảng và của đa số cán bộ, đảng viên được nâng cao; tình đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, cấp ủy được tăng cường; Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác xây dựng Đảng bộ Tổng công ty. Công tác cán bộ có chuyển biến tích cực; Công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình, phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Tổng công ty… có nhiều đổi mới, từng bước đi vào thực chất.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Mai Ngọc Khoa báo cáo rà soát người đứng đầu Tổng công ty.
Hội nghị còn tiến hành rà soát tập thể lãnh đạo Tổng công ty và rà soát các lãnh đạo của ông Hồ Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Mai Ngọc Khoa – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc. Nội dung rà soát tập trung vào 5 nhóm nội dung chính của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan và có tinh thần tự phê bình cao, đã có nhiều ý kiến ​​tham gia thảo luận, nhận xét tại Hội nghị từ đại diện Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người đứng đầu các tổ chức quần chúng và đại diện của các ủy ban chuyên môn. Các ý kiến ​​đều thống nhất và đánh giá cao Báo cáo rà soát của các tập thể, cá nhân, ghi nhận kết quả, thành tựu đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập để đề ra nhiệm vụ, giải pháp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVMR Hồ Quyết Thắng kết luận Hội nghị.
Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ PVMR đã phổ biến đến toàn thể đảng viên phương án thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”. Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị trong Đảng bộ PVMR, các tổ chức chính trị – xã hội của Tổng công ty PVMR xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và phương pháp thực hiện Kết luận. Thảo luận số 21-KL/TW trên tinh thần quyết liệt, toàn diện, thường xuyên, hiệu quả để cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, gương mẫu trong tổ chức. thực hiện, tạo chuyển biến rõ ràng, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Hồ Quyết Thắng nhấn mạnh, quá trình triển khai Kết luận cần tạo sự đồng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 37-QD/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đặt ra một ví dụ; các nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại; Giữ vững ổn định chính trị, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng, nhà nước và chế độ, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực trong toàn Đảng. Bộ của Tổng công ty PVMR.

                                                                              Source: Petrotimes

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)