Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Dự án Đào tạo/ huấn luyện về công tác kiểm tra an toàn tàu/sà lan

  • Khách hàng: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PV OIL)
  • Thời gian: Tháng 11 năm 2023
  • Địa điểm: Các kho cảng của PVOIL
  • Phạm vi công việc/ giá trị: Khóa huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm tra an toàn tàu/sà lan trong hệ thống kho cảng PVOIL

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)