Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Dự án làm sạch bể chứa Dầu thô bằng phương pháp vòng tuần hoàn kín

Sử dụng chính loại dầu thô đang sử dụng để pha loãng cặn, dầu trong bể, không sử dụng các loại dầu làm sạch (flushing oil) hoặc hóa chất khác để pha loãng và lắng tách cặn.

Dự án không sử dụng người vào bên trong bể thực hiện công việc làm sạch. Hoàn toàn sử dụng máy móc trong quá trình thực hiện phương pháp vòng tuần hoàn kín.

Kết quả:

  • Chất lượng dầu thu hồi tối thiểu 90% khối lượng; Tiêu chí của dầu thu hồi (nước và tạp chất cơ sở): <=5%;
  • Đảm bảo bề mặt thành bể, mái bể và đáy bẻ đại tiêu chuẩn để thực hiện các biện pháp kiểm tra tấm đáy bằng NDT, môi trường bên trong và bên trên mái bể đạt LEL = 0% đủ điều kiện để thực hiện các công việc Hot -work.
  • Cung cấp bơm và ống bơm tạm để bơm chuyển lượng dầu thô thu hồi được trong quá trình làm sạch từ bể chứa tạm về lại các bể chứa dầu thô của BSR sớm hơn kỳ vọng.

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)