Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Hơn 11 nghìn đảng viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 8 Trung ương 8 khóa XIII

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với hơn 11 nghìn đảng viên tại 184 địa phương đã tham gia nghiên cứu Nghị quyết trực tuyến.

Đến dự tại cầu Diên Hồng có đồng chí Võ Văn Thương – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại diện lãnh đạo Trung ương Đảng, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến dự tại cầu Diên Hồng.

Đến dự tại điểm họp Đảng bộ Tập đoàn có đồng chí Hoàng Quốc Vượng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Tập đoàn; Các đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng ủy; Các thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng/Phó và nhân viên Ban Cố vấn Đảng ủy/Văn phòng Đảng ủy; Trưởng/Phó các Phòng/Văn phòng Tập đoàn; Ủy viên thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Tập đoàn.

Hội nghị được kết nối tới 182 điểm tại các cấp ủy/chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn với hơn 11 nghìn đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 8 của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, khóa XIII.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày. Sáng 4/12, hội nghị đã nghe đồng chí Võ Văn Thương – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày chủ đề: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu, mạnh, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc”.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã giao đề tài: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới” .

Chiều 4/12, Hội nghị sẽ nghe Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày chuyên đề: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chủ đề “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong thời kỳ mới” và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 khóa XIII.

Kết thúc ngày làm việc, đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Ngày 5/12, Đảng bộ Tập đoàn giao các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng chủ trì tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến ​​và soạn thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Khu vực doanh nghiệp Trung ương thực hiện các Nghị quyết. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại các đơn vị.

Hình ảnh một số điểm cầu tại Đảng bộ Tập đoàn:

Điểm cầu tại Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT tham dự hội nghị
Phối cảnh điểm cầu trên tầng 4 trụ sở Tập đoàn
Toàn cảnh điểm cầu trên tầng 19 trụ sở Tập đoàn Cầu
chỉ vào PVEP
Điểm cầu tại Vietsovpetro
Điểm cầu BIENDONG POC
Điểm cầu tại trường Cao đẳng PV
Điểm cầu tại PVU
Điểm cầu tại Cầu Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
điểm tại Nhiệt điện Sông Hậu 1
Điểm nhu cầu nhà máy tại PVI
Điểm cầu tại PVTrans
Điểm nhu cầu Nhà máy Đạm Cà Mau Điểm nhu cầu
tại VPI
Điểm nhu cầu tại PV Power
Điểm nhu cầu tại PV Power
Điểm cầu tại PVMR
Điểm cầu tại PVcomBank
Điểm cầu tại PETROSETCO
Điểm nhu cầu tại NSRP Nhu cầu
cầu điểm tại giàn khai thác Hải Thạch
PVDrilling điểm cầu
Điểm cầu tại BSR
Điểm cầu tại DQS
điểm cầu PTSC
Điểm cầu PVChem
Điểm cầu tại trụ sở PV GAS
Điểm cầu tại PVFCCo

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)