Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY PMS

Ngày 06/11/2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty PMS. Tham dự lễ công bố
Về lãnh đạo Tổng công ty Bảo dưỡng sửa chữa công trình dầu khí (PVMR) gồm có ông Nguyễn Trung Trí – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Minh Hòa – Tổng giám đốc, bà Đỗ Thị Bích Hồng – Phó tổng giám đốc PVMR và Chủ tịch. của Ban Giám đốc PMS và Ban Chỉ đạo Lãnh đạo Tổng công ty PVMR. Công ty PMS bao gồm Hội đồng quản trị Công ty, lãnh đạo các phòng ban chức năng trong Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty PMS đã tiếp nhận và quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Hùng vào vị trí Giám đốc Công ty kể từ ngày 6/11/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Đỗ Mạnh Hùng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Tập đoàn PVMR cũng như Ban lãnh đạo Công ty PMS, đồng thời cam kết kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và luôn cống hiến nỗ lực, nhiệt huyết hoàn thành các nhiệm vụ được giao để thực hiện PMS hàng ngày. còn phát triển hơn nữa.

Nguồn: PMS

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)