Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Nghị quyết 54/NQ-HĐQT về việc thông qua danh sách cổ đông PVMR

Ngày 04/6/2024, Thay mặt HĐQT, Chủ tịch PVMR Nguyễn Trung Trí đã ký ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT về việc thông qua danh sách cổ đông PVMR.

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)