Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

PVMR tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Sáng ngày 24/6/2024 tại văn phòng Tổng công ty Bảo dưỡng – Sửa chữa Công trình Dầu khí, CTCP (PVMR) đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Trung Trí – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Văn Sỹ- Phó Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền- Chủ tịch công đoàn, Kế toán trưởng Tổng công ty, cùng Giám đốc các đơn vị viên và Lãnh đạo các Ban thuộc Tổng công ty.

Hội nghị đã được nghe ông Lương Xuân Hoàng – Trưởng ban Kế hoạch thị trường báo cáo tình hình SXKD của PVMR và các đơn vị thành viên. Theo đó Toàn Tổng công ty PVMR ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 đều vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm (doanh thu đạt 132% kế hoạch, lợi nhuận đạt 135% kế hoạch). Riêng công ty mẹ PVMR doanh thu đạt 170% kế hoạch 6 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 269% kế hoạch 6 tháng đầu năm và hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Trung Trí -Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện 6 tháng cuối năm để cả Tổng công ty có thể hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách mà ĐHĐCĐ đã giao: (i) Tổ chức sắp xếp lại bộ máy Công ty mẹ sắp xếp bổ sung nhân sự theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Quản trị chặt chẽ chi phí, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; (ii) Tiếp tục triển khai các giải pháp về thị trường, sản phẩm với phương châm “bổ sung động lực mới, làm mới động lực cũ”. Tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh và thế mạnh từ các thỏa thuận hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới để xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ đặc thù phù hợp với thế mạnh của PVMR; (iii) Rà soát lại các quy trình, quy định nội bộ để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình SXKD, tháo gỡ các điểm chưa hợp lý, chưa phù hợp hoặc bị thực tế vượt qua. Phát huy vai trò và tính chủ động của các đơn vị thành viên thông qua mở rộng thẩm quyền và trách nhiệm cho Người đại diện phần vốn của PVMR tại các đơn vị thành viên…

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)