Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Thông báo 57/TB-HĐQT về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PVMR

Ngày 06/6/2024, Thay mặt HĐQT, Chủ tịch PVMR Nguyễn Trung Trí đã ký ban hành Thông báo số 57/TB-HĐQT về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PVMR.

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)