Giá xăng dầu (Đồng/lít)
RON
95-III
25.230
E5 RON
92-II
24.230
DO
0,05S-II
21.440
DẦU
KO
21.440

TỔNG CÔNG TY

BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ

Bảo trì sức mạnh - Dưỡng niềm tin

Tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty bảo trì sửa chữa công trình dầu khí nhiệm kỳ 2022-2025

Các chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng công ty bảo trì sửa chữa công trình Dầu khí đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo kế hoạch, bảo đảm quy định của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch của Đảng bộ Tổng công ty Bảo trì sửa chữa công trình Dầu khí về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Sáu (06) Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã hoàn thành Tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thời hạn theo kế hoạch, đảm bảo quy định của Đảng.

Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Tổng Công ty Bảo trì sửa chữa công trình dầu khí có 06 chi bộ trực thuộc với 58 đảng viên (58 đảng viên chính thức, 0 đảng viên dự bị).

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của các ngành. bộ. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nghiệp vụ, xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Rà soát các báo cáo của cấp ủy hiện tại, xác nhận những việc đã làm được, những việc chưa làm được; Tìm ra nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm để rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết của Đảng bộ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào thành công chung của Tổng công ty.

Tình hình tư tưởng của đảng viên luôn có chuyển biến tích cực, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng và các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025; Các cấp ủy cũng nhận được ý kiến, thảo luận của nhiều đại biểu, đảng viên tham dự nhằm góp phần lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và lãnh đạo công đoàn cũng như đóng góp ý kiến, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và đề xuất những giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ tới. đạt được kết quả tốt hơn.

Đại hội chi bộ diễn ra nhiệt tình, khẩn trương và nghiêm túc. Đại hội phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong thảo luận, đóng góp ý kiến ​​vào các dự thảo báo cáo trình Đại hội. Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên các Chi bộ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng:

Chi bộ Công ty PMS

Tế bào của Công ty EIC

Tế bào chi nhánh văn phòng

Tế bào lĩnh vực kinh doanh

Tổng Công ty Bảo trì và Sửa chữa Công trình Dầu khí, Công ty Cổ phần (PVMR)